YouTubeFacebookGoogle +Twitter
Go on Top

Media converter quang

Sắp xếp theo: Hiển thị:
MEDIA CONVERTER 10/100/1000M YT-8110GSA-11-40-AS

Mã sản phẩm: YT-8110GSA-11-40-AS

Media Converter 10/100/1000M YT-8110GSA-11-40-AS. 1 cổng Ethernet 10/100/1000M 1310nm SM 40Km SC. Xuất xứ: Trung Quốc. Bảo hành: 12 tháng.

Giá: 1,855,000 VNĐ

MEDIA CONVERTER 10/100/1000M YT-8110GSA-11-20-AS

Mã sản phẩm: YT-8110GSA-11-20-AS

Media Converter 10/100/1000M YT-8110GSA-11-20-AS. 1 cổng Ethernet 10/100/1000M 1310nm SM 20Km SC. Xuất xứ: China. Bảo hành: 12 tháng.

Giá: 1,352,000 VNĐ

MEDIA CONVERTER 10/100/1000M YT-8110GSA-11-10-AS

Mã sản phẩm: YT-8110GSA-11-10-AS

Media Converter 10/100/1000M YT-8110GSA-11-10-AS. 1 cổng Ethernet 10/100/1000M 1310nm SM 10Km SC. Xuất xứ: Trung Quốc. Bảo hành: 12 tháng.

Giá: 1,352,000 VNĐ

MEDIA CONVERTER 10/100/1000M YT-8110GMA-11-2-AS

Mã sản phẩm: YT-8110GMA-11-2-AS

Media Converter 10/100/1000M YT-8110GMA-11-2-AS. 1 cổng Ethernet 10/100/1000M 1310nm MM 2Km SC. Xuất xứ: China. Bảo hành: 12 tháng.

Giá: 1,295,000 VNĐ

MEDIA CONVERTER 10/100/1000M YT-8110GMA-11-05-AS

Mã sản phẩm: YT-8110GMA-11-05-AS

Media Converter 10/100/1000M YT-8110GMA-11-05-AS. 1 cổng Ethernet 10/100/1000M 850nm VSCEL MM 550M SC. Xuất xứ: Trung Quốc. Bảo hành: 12 tháng.

Giá: 1,295,000 VNĐ

MEDIA CONVERTER YT-8110SA-14-100

Mã sản phẩm: YT-8110SA-14-100

Media Converter YT-8110SA-14-100. 4 cổng Ethernet 10/100M 1310nm MM 100Km SC. Xuất xứ: Trung Quốc. Bảo hành: 12 tháng.

Giá: 2,460,000 VNĐ

Media Converter YT-8110SA-14-80

Mã sản phẩm: YT-8110SA-14-80

Media Converter YT-8110SA-18-20. 4 cổng Ethernet 10/100M 1310nm MM 80Km SC. Xuất xứ: Trung Quốc. Bảo hành: 12 tháng.

Giá: Liên hệ

MEDIA CONVERTER YT-8110SA-14-60

Mã sản phẩm: YT-8110SA-14-60

Media Converter YT-8110SA-14-60. 4 cổng Ethernet 10/100M 1310nm MM 60Km SC. Xuất xứ: Trung Quốc. Bảo hành: 12 tháng.

Giá: 1,350,000 VNĐ

MEDIA CONVERTER YT-8110SA-14-40

Mã sản phẩm: YT-8110SA-14-40

Media Converter YT-8110SA-14-40. 4 cổng Ethernet 10/100M 1310nm MM 40Km SC. Xuất xứ: Trung Quốc. Bảo hành: 12 tháng.

Giá: 1,180,000 VNĐ

MEDIA CONVERTER YT-8110SA-14-20

Mã sản phẩm: YT-8110SA-14-20

Media Converter YT-8110SA-14-20. 4 cổng Ethernet 10/100M 1310nm MM 20Km SC. Xuất xứ: Trung Quốc. Bảo hành: 12 tháng.

Giá: 1,015,000 VNĐ