YouTubeFacebookGoogle +Twitter
Go on Top

Thiết Bị Ghi Âm

Sắp xếp theo: Hiển thị:
Card ghi âm tổng đài Tansonic 32 port, PCI

Mã sản phẩm: Tansonic 32 port, PCI

Card ghi âm tổng đài Tansonic 32 port, PCI. Card ghi âm chuyên dụng 32 line điện thoại giao tiếp máy tính bằng PCI, mở rộng tối đa 8 cards (32 lines) trên 1 máy tính. Phát hiện những cuộc điện đàm không mong muốn. Theo dõi trực tiếp những đường dây "có vấn đề"… Theo dõi trực tiếp việc thực hiện dịch vụ khách hàng. Ghi lại những nội dung quan trọng cần đối chiếu Nội dung ghi âm lưu vào đã cứng của máy tính. Quản lý chi tiết cuộc gọi đến & đi. Kết nối máy tính bằng slot PCI. Hỗ trợ hiển thị số gọi đến trên phần mềm.  Xuất xứ: Taiwan. Bảo hành: 12 tháng.

Giá: 13,900,000 VNĐ

Card ghi âm tổng đài Tansonic 16 port, PCI

Mã sản phẩm: Tansonic 16 port, PCI

Card ghi âm tổng đài Tansonic 16 port, PCI. Card ghi âm chuyên dụng 16  line điện thoại giao tiếp máy tính bằng PCI, mở rộng tối đa 8 cards (16 lines) trên 1 máy tính. Phát hiện những cuộc điện đàm không mong muốn. Theo dõi trực tiếp những đường dây "có vấn đề"… Theo dõi trực tiếp việc thực hiện dịch vụ khách hàng. Ghi lại những nội dung quan trọng cần đối chiếu Nội dung ghi âm lưu vào đã cứng của máy tính. Quản lý chi tiết cuộc gọi đến & đi. Kết nối máy tính bằng slot PCI. Hỗ trợ hiển thị số gọi đến trên phần mềm Xuất xứ: Taiwan. Bảo hành: 12 tháng.

Giá: 7,350,000 VNĐ

Card ghi âm tổng đài Tansonic 8 port, PCI

Mã sản phẩm: Tansonic 8 port, PCI

Card ghi âm tổng đài Tansonic 8 port, PCI. Card ghi âm chuyên dụng 08  line điện thoại giao tiếp máy tính bằng PCI cho phép mở rộng tối đa 8 cards (08  lines) trên 1 máy tính. Phát hiện những cuộc điện đàm không mong muốn. Theo dõi trực tiếp những đường dây "có vấn đề"… Theo dõi trực tiếp việc thực hiện dịch vụ khách hàng. Ghi lại những nội dung quan trọng cần đối chiếu Nội dung ghi âm lưu vào đã cứng của máy tính. Quản lý chi tiết cuộc gọi đến & đi. Kết nối máy tính bằng slot PCI. Hỗ trợ hiển thị số gọi đến trên phần mềm.  Xuất xứ: Taiwan. Bảo hành: 12 tháng.

Giá: 3,880,000 VNĐ

Card ghi âm tổng đài điện thoại  Tansonic 4 port, PCI

Mã sản phẩm: Tansonic 4 port, PCI

Card ghi âm tổng đài điện thoại  Tansonic 4 port, PCI. Card ghi âm chuyên dụng 04  line điện thoại giao tiếp máy tính bằng PCI cho phép mở rộng tối đa 8 cards (04  lines) trên 1 máy tính. Phát hiện những cuộc điện đàm không mong muốn. Theo dõi trực tiếp những đường dây "có vấn đề"… Theo dõi trực tiếp việc thực hiện dịch vụ khách hàng. Ghi lại những nội dung quan trọng cần đối chiếu Nội dung ghi âm lưu vào đã cứng của máy tính. Quản lý chi tiết cuộc gọi đến & đi. Kết nối máy tính bằng slot PCI.  Hỗ trợ hiển thị số gọi đến trên phần mềm. Xuất xứ: Taiwan. Bảo hành: 12 tháng.

Giá: 2,717,000 VNĐ

Card ghi âm tổng đài điện thoại Tansonic 4 port, USB

Mã sản phẩm: Tansonic 4 port, USB

Card ghi âm tổng đài điện thoại Tansonic 4 port, USB. Phát hiện những cuộc điện đàm không mong muốn. Theo dõi trực tiếp những đường dây "có vấn đề"… Theo dõi trực tiếp việc thực hiện dịch vụ khách hàng. Ghi lại những nội dung quan trọng cần đối chiếu Nội dung ghi âm lưu vào đĩa cứng của máy tính. Quản lý chi tiết cuộc gọi đến & đi. Kết nối máy tính bằng USB. Hỗ trợ hiển thị số gọi đến trên phần mềm.  Xuất xứ: Taiwan. Bảo hành: 12 tháng.

Giá: 2,855,000 VNĐ

Card ghi âm tổng đài Tasonic 8 port+voicemail

Mã sản phẩm: Tasonic 8 port+voicemail

Card ghi âm tổng đài Tasonic 8 port+voicemail - Chức năng ghi âm đàm thoại 2 chiều - Chức năng quản lí danh bạ khách hàng - Chức năng để lại lời nhắn khi không trả lời hoặc khi máy lẻ bận - Hộp thư voicemail không giới hạn dung lượng hộp thư - Quản lí hộp thư trên máy tính - Chức năng ghi âm tập trung tại 1 điểm - Chức năng backup dữ liệu tại nhiều điểm.

Giá: Liên hệ

Card ghi âm tổng đài Tasonic 4 port+Voicemail

Mã sản phẩm: Tasonic 4 port+Voicemail

Card ghi âm tổng đài Tasonic 4 port+Voicemail -  Chức năng ghi âm đàm thoại 2 chiều -  Chức năng quản lí danh bạ điện thoại -  Chức năng để lại lời nhắn khi không trả lời hoặc khi máy lẻ bận -  Hộp thư voicemail không giới hạn dung lượng hộp thư -  Quản lí hộp thư trên máy tính. -  Chức năng ghi âm tập trung tại 1 điểm -  Chức năng backup dữ liệu tại nhiều điểm.

Giá: Liên hệ

Tansonic 02 port + Voice mail

Mã sản phẩm: Tansonic 02 port

Tansonic 02 port + Voice mail - Chức năng ghi mâ đàm thoại 2 chiều. - Chức năng quản lí danh bạ khách hàng. - Chức năng để lại lời nhắn khi không trả lời hoặc khi máy lẻ bận - Hộp thư voicemail không giới hạn dung lượng hộp thư - Quản lí hộp thư trên máy tính - Chức năng ghi âm tập trung tại 1 điểm - Chức năng backup dữ liệu tại nhiều điểm.

Giá: Liên hệ

Thiết bị ghi âm điện thoại TX1600

Mã sản phẩm: TX1600

Thiết bị ghi âm điện thoại TX1600  Tự động ghi âm các cuộc gọi đến và đi  Theo dõi giám sát ghi âm qua LAN và Internet  Truy cập file ghi âm tại bất kỳ đâu, phân quyền truy cập ghi âm  Đánh dấu cuộc gọi ghi âm quan trọng  Tự động backup tập chung về 1 máy chủ.  Ngôn ngữ hiển thị Tiếng anh/ Tiếng Việt

Giá: Liên hệ

Máy ghi âm điện thoại ghi âm trực tiếp VOICESOFT ACR-B080

Mã sản phẩm: ACR-B080

Máy ghi âm điện thoại ghi âm trực tiếp VOICESOFT ACR-B080 ACR-B080 thiết bị ghi âm điện thoại 8 line có thể ghi âm trực tiếp các cuộc đàm thoại mà không cần kết nối với máy tính PC hay sử dụng phần mềm hỗ trợ ghi âm nào. Việc quản lý, tìm kiếm, nghe lại file ghi âm được thực hiên dễ dàng trên giao diện Web. Thiết bị kết hợp với phần mềm kèm theo để thực hiện Backup sao lưu dữ liệu trong trường hợp muốn lưu trữ dữ liệu ngoài thiết bị. ACR-B080 là thiết bị hỗ trợ ghi âm thiết thực và hiệu quả cho các văn phòng vừa và nhỏ trong viêc quản lý các cuộc điện thoại, hỗ trợ tốt việc kinh doanh của công ty.                   

Giá: Liên hệ