YouTubeFacebookGoogle +Twitter
Go on Top

Desktop - Máy để bàn

Sắp xếp theo: Hiển thị:
km Máy tính để bàn PC Asus BM6820

Mã sản phẩm: BM6820

Máy tính để bàn PC Asus BM6820.  - Model: BM6820  - Main:  Intel H67  - CPU: Intel Pentium G2020 (2.90GHz)  - RAM: 2GB  - HDD: 500GB  - DVD RW.  - Bảo hành: 36 tháng

Giá: 6,500,000 VNĐ

km Máy tính để bàn PC Dell VOSTRO 270SFF

Mã sản phẩm: VOSTRO 270SFF

Máy tính để bàn PC Dell Vostro 270SFF.  - Model: 270SFF  - Main:  Intel B75 Express  - CPU: Core i3-3240(3.4GHz,3MB)  - RAM: 4GB  - HDD: 500GB  - VGA: GT620 1GB  - DVD RW  - Có card wireless  - Bảo hành: 12 tháng.

Giá: 9,300,000 VNĐ

km Máy tính để bàn PC Dell INSPIRON 660MT

Mã sản phẩm: INSPIRON 660MT

Máy tính để bàn PC Dell Inspiron.  - Model: 660MT  - Main:  Intel B75 Express  - CPU: Intel G2030 (3.0GHz,3MB)  - RAM: 2GB  - HDD: 500GB  - DVD RW  - Có card wireless.   Bảo hành: 36 tháng

Giá: 7,100,000 VNĐ

km Máy tính để bàn PC TS TS01-CI34130

Mã sản phẩm: TS01-CI34130

Máy tính để bàn PC TS TS01-CI34130.  - Model: TS01-CI34130  - Main:  Gigabyte H81M-S2PV  - CPU: Core I3 4130 (3.4Ghz)  - RAM: 2GB  - HDD: 500GB  - DVD Rom: Lite On 18X Sata  - VGA: Gigabyte N210D3-1GL 1GB  - Nguồn: 650W.    - Bảo hành: 12 tháng

Giá: 8,474,000 VNĐ

km Máy tính để bàn PC TS TS01-CI34130

Mã sản phẩm: TS01-CI34130

Máy tính để bàn PC TS TS01-CI34130.  - Model: TS01-CI34130  - Main:  Gigabyte H81M-S2PV  - CPU: Core I3 4130 (3.4Ghz)  - RAM: 2GB  - HDD: 500GB  - DVD Rom: Lite On 18X Sata.    - Bảo hành: 12 tháng

Giá: 7,484,000 VNĐ

km Máy tính để bàn PC TS TS01-CI33222

Mã sản phẩm: TS01-CI33222

Máy tính để bàn PC TS TS01-CI33222.  - Model: TS01-CI33222  - Main:  Foxconn H61MD-v  - CPU: Core I3 3220 (3.3Ghz)  - RAM: 4GB  - HDD: 500GB  - DVD Rom: Lite On 18X Sata.  - Bảo hành: 12 tháng

Giá: 6,939,000 VNĐ

km Máy tính để bàn PC TS TS01-CI33221

Mã sản phẩm: TS01-CI33221

Máy tính để bàn PC TS TS01-CI33221.  - Model: TS01-CI33221  - Main:  Foxconn H61MD-v  - CPU: Core I3 3220 (3.3Ghz)  - RAM: 4GB  - HDD: 250GB  - DVD Rom: Lite On 18X Sata.    - Bảo hành: 12 tháng

Giá: 6,379,000 VNĐ

km Máy tính để bàn PC TS TS01-CI33220

Mã sản phẩm: TS01-CI33220

Máy tính để bàn PC TS TS01-CI33220.  - Model: TS01-CI33220  - Main:  Foxconn H61MD-v  - CPU: Core I3 3220 (3.3Ghz)  - RAM: 2GB  - HDD: 250GB  - DVD Rom: Lite On 18X Sata.    - Bảo hành: 12 tháng

Giá: 5,999,000 VNĐ

km Máy tính để bàn PC TS TS01-PDG2030

Mã sản phẩm: TS01-PDG2030

Máy tính để bàn PC TS TS01-PDG2030.  - Model: TS01-PDG2030  - Main:  Foxconn H61MD-v  - CPU: Pentium Dual-G2030 (3Ghz)  - RAM: 2GB  - HDD: 250GB  - DVD Rom: Lite On 18X Sata.    - Bảo hành: 12 tháng

Giá: 4,869,000 VNĐ

km Máy tính để bàn PC TS TS01-PDG2130

Mã sản phẩm: TS01-PDG2130

Máy tính để bàn PC TS.  - Model: TS01-PDG2130  - Main:  Foxconn H61MD-v  - CPU: Pentium Dual-G2130 (3.2Ghz)  - RAM: 4GB  - HDD: 250GB  - DVD Rom: Lite On 18X Sata.    - Bảo hành: 12 tháng

Giá: 5,419,000 VNĐ