YouTubeFacebookGoogle +Twitter
Go on Top

Điện thoại không dây

Sắp xếp theo: Hiển thị:
ĐIỆN THOẠI BÀN KHÔNG DÂY PANASONIC KX-TGD312

Mã sản phẩm: KX-TGD312

Điện thoại bàn không dây Panasonic KX-TGD312 Bộ Dect 2 tay con không dây Màn hình LCD 1.8” hiển thị rõ nét. Danh bạ lưu 120 tên và số Lưu 50 số gọi đến* Nhớ 10 số gọi đi Chia sẻ danh bạ giữa các tay con (với KX-TGD312) 9 số gọi nhanh Loa ngoài hai chiều Chế độ quản lý trẻ nhỏ Khả năng kết nối với 4 thiết bị tìm kiếm KX-TGA20 (TGA20 là thiết bị kết nối thêm, không kèm theo máy) Khả năng kết nói với repeater mở rộng phạm vi phát sóng Mất điện dùng được Khả năng mở rộng lên tới 6 tay con Chế độ khóa máy, chống làm phiền Thời gian thoại lên tới 16h, thời gian chờ 200h Chặn cuộc gọi từ những số điện thoại không mong muốn. Bảo hành 12 tháng

Giá: 1,770,000 VNĐ

ĐIỆN THOẠI BÀN KHÔNG DÂY PANASONIC KX-TGC412

Mã sản phẩm: KX-TGC412

Điện thoại bàn không dây Panasonic KX-TGC412 Bộ Dect 2 tay giống KX-TGC410 Màn LCD 1.6" Danh bạ 50 số Pin khỏe 200h chờ/ 18h gọi Mất điện dùng được Bảo hành 12 tháng

Giá: 1,650,000 VNĐ

ĐIỆN THOẠI BÀN KHÔNG DÂY PANASONIC KX-TGC410

Mã sản phẩm: KX-TGC410

Điện thoại bàn không dây Panasonic KX-TGC410 Màn LCD 1.6" Danh bạ 50 số Pin khỏe 200h chờ/ 18h gọi Mất điện dùng được Bảo hành 12 tháng

Giá: 1,030,000 VNĐ

ĐIỆN THOẠI BÀN PANASONIC KX-TGF320CX

Mã sản phẩm: KX-TGF320CX

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGF320CX Màn hình LCD 1.8” hiển thị rõ nét. Danh bạ lưu 100 tên và số Lưu 50 số gọi đến* Nhớ 10 số gọi đi Chia sẻ danh bạ giữa  máy mẹ và tay con 9 phím gọi nhanh Loa ngoài hai chiều trên tay con Chế độ quản lý trẻ nhỏ Khả năng kết nối với 4 thiết bị tìm kiếm KX-TGA20 (TGA20 là thiết bị kết nối thêm, không kèm theo máy) Khả năng kết nói với repeater mở rộng phạm vi phát sóng Mất điện dùng được Bảo mật cuộc gọi Chế độ khóa máy, chống làm phiền Chặn cuộc gọi từ những số điện thoại không mong muốn. Hệ thống trả lời tự động và ghi âm lời nhắn (chỉ có ở KX-TGF320) Bảo hành: 12 tháng.

Giá: 2,360,000 VNĐ

ĐIỆN THOẠI BÀN PANASONIC KX-TGF310CX

Mã sản phẩm: KX-TGF310CX

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGF310CX Màn hình LCD 1.8” hiển thị rõ nét. Danh bạ lưu 100 tên và số Lưu 50 số gọi đến* Nhớ 10 số gọi đi Chia sẻ danh bạ giữa  máy mẹ và tay con 9 phím gọi nhanh Loa ngoài hai chiều trên tay con Chế độ quản lý trẻ nhỏ Khả năng kết nối với 4 thiết bị tìm kiếm KX-TGA20 (TGA20 là thiết bị kết nối thêm, không kèm theo máy) Khả năng kết nói với repeater mở rộng phạm vi phát sóng Mất điện dùng được Bảo mật cuộc gọi Chế độ khóa máy, chống làm phiền Chặn cuộc gọi từ những số điện thoại không mong muốn. Bảo hành: 12 tháng.

Giá: 2,160,000 VNĐ

ĐIỆN THOẠI BÀN KHÔNG DÂY PANASONIC KX-TGD310CX

Mã sản phẩm: KX-TGD310CX

Điện thoại bàn không dây Panasonic KX-TGD310CX Màn hình LCD 1.8” hiển thị rõ nét. Danh bạ lưu 120 tên và số Lưu 50 số gọi đến* Nhớ 10 số gọi đi Chia sẻ danh bạ giữa các tay con (với KX-TGD312) 9 số gọi nhanh Loa ngoài hai chiều Chế độ quản lý trẻ nhỏ Khả năng kết nối với 4 thiết bị tìm kiếm KX-TGA20 (TGA20 là thiết bị kết nối thêm, không kèm theo máy) Khả năng kết nói với repeater mở rộng phạm vi phát sóng Mất điện dùng được Khả năng mở rộng lên tới 6 tay con Chế độ khóa máy, chống làm phiền Thời gian thoại lên tới 16h, thời gian chờ 200h Chặn cuộc gọi từ những số điện thoại không mong muốn. Bảo hành: 12 tháng.

Giá: 1,150,000 VNĐ

ĐIỆN THOẠI BÀN KHÔNG DÂY PANASONIC KX-TGC313CX

Mã sản phẩm: KX-TGC313CX

Điện thoại bàn không dây Panasonic KX-TGC313CX Bộ Dect 3 tay con Màn hình LCD 1.6” hiển thị rõ nét. Danh bạ lưu 50 tên và số Hiển thị số gọi đến* Nhớ 10 số gọi đi 6 phím gọi nhanh Đàm thoại 3 bên Loa ngoài hai chiều Khả năng kết nói với repeater mở rộng phạm vi phát sóng Trả lời bằng phím bất kì Nhiều ngôn ngữ để lựa chọn Chức năng khóa máy Thời gian thoại lên tới 16h, thời gian chờ 200h Chức năng chuyển cuộc gọi, đàm thoại giữa các tay con. Khả năng mở rộng lên tới 6 tay con Bảo hành: 12 tháng.

Giá: 1,950,000 VNĐ

ĐIỆN THOẠI BÀN KHÔNG DÂY PANASONIC KX-TGC312CX

Mã sản phẩm: KX-TGC312CX

Điện thoại bàn không dây Panasonic KX-TGC312CX Bộ Dect 2 tay con Màn hình LCD 1.6” hiển thị rõ nét. Danh bạ lưu 50 tên và số Hiển thị số gọi đến* Nhớ 10 số gọi đi 6 phím gọi nhanh Đàm thoại 3 bên Loa ngoài hai chiều Khả năng kết nói với repeater mở rộng phạm vi phát sóng Trả lời bằng phím bất kì Nhiều ngôn ngữ để lựa chọn Chức năng khóa máy Thời gian thoại lên tới 16h, thời gian chờ 200h Chức năng chuyển cuộc gọi, đàm thoại giữa các tay con. Khả năng mở rộng lên tới 6 tay con Bảo hành: 12 tháng.

Giá: 1,500,000 VNĐ

ĐIỆN THOẠI BÀN KHÔNG DÂY PANASONIC KX-TGC310CX

Mã sản phẩm: KX-TGC310CX

Điện thoại bàn không dây Panasonic KX-TGC310CX Màn hình LCD 1.6” hiển thị rõ nét. Danh bạ lưu 50 tên và số Hiển thị số gọi đến* Nhớ 10 số gọi đi 6 phím gọi nhanh Đàm thoại 3 bên Loa ngoài hai chiều Khả năng kết nói với repeater mở rộng phạm vi phát sóng Trả lời bằng phím bất kì Nhiều ngôn ngữ để lựa chọn Chức năng khóa máy Thời gian thoại lên tới 16h, thời gian chờ 200h Chức năng chuyển cuộc gọi, đàm thoại giữa các tay con. Khả năng mở rộng lên tới 6 tay con Bảo hành: 12 tháng.

Giá: 950,000 VNĐ

ĐIỆN THOẠI BÀN KHÔNG DÂY PANASONIC KX-TGC212CX

Mã sản phẩm: KX-TGC212CX

Điện thoại bàn không dây Panasonic KX-TGC212CX Màn hình LCD 1.6” hiển thị rõ nét, đèn màn hình màu cam. Danh bạ lưu 50 tên và số, chia sẻ danh bạ giữa các tay con Hiển thị 50 số gọi đến* Nhớ 10 số gọi đi 6 số gọi nhanh Đàm thoại 3 bên Loa ngoài 2 chiều Khả năng kết nói với repeater mở rộng phạm vi phát sóng Trả lời bằng phím bất kì Nhiều ngôn ngữ để lựa chọn Chức năng khóa máy, câm tiếng, chặn cuộc gọi Chức năng báo thức Thời gian thoại lên tới 16h, thời gian chờ 200h Khả năng mở rộng lên tới 6 tay con Chức năng chuyển cuộc gọi, đàm thoại giữa các tay con. Bảo hành: 12 tháng.

Giá: 1,500,000 VNĐ