YouTubeFacebookGoogle +Twitter
Go on Top

Đầu ghi hình HD-TVI Hikvision

Sắp xếp theo: Hiển thị:
ĐẦU GHI HÌNH HD-TVI 16 KÊNH HIKVISION DS-8116HQHI-SH

Mã sản phẩm: DS-8116HQHI-SH

Đầu ghi hình HD-TVI 16 KÊNH HIKVISION DS-8116HQHI-SH Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và Dual-stream Độ phân giải ghi hình thời gian thực: Full channel @ 1080P Hỗ trợ các loại camera: 720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS Khoảng cách kết nối đến camera: Tối đa 500 mét với cáp đồng trục Gởi tin nhắn vào điện thoại khi có cảnh báo chuyển động (motion detection) hoặc có báo động (alarm) Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo Tích hợp hệ thống cảnh báo bằng âm thanh và qua email  Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 49,400,000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH HD-TVI 8 KÊNH HIKVISION DS-8108HQHI-SH

Mã sản phẩm: DS-8108HQHI-SH

Đầu ghi hình HD-TVI 8 KÊNH HIKVISION DS-8108HQHI-SH Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và Dual-stream Độ phân giải ghi hình thời gian thực: Full channel @ 1080P Hỗ trợ các loại camera: 720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS Khoảng cách kết nối đến camera: Tối đa 500 mét với cáp đồng trục Gởi tin nhắn vào điện thoại khi có cảnh báo chuyển động (motion detection) hoặc có báo động (alarm) Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo Tích hợp hệ thống cảnh báo bằng âm thanh và qua email  Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 43,750,000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH HD-TVI 4 KÊNH HIKVISION DS-8104HQHI-SH

Mã sản phẩm: DS-8104HQHI-SH

Đầu ghi hình HD-TVI 4 KÊNH HIKVISION DS-8104HQHI-SH Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và Dual-stream Độ phân giải ghi hình thời gian thực: Full channel @ 1080P Hỗ trợ các loại camera: 720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS Khoảng cách kết nối đến camera: Tối đa 500 mét với cáp đồng trục Gởi tin nhắn vào điện thoại khi có cảnh báo chuyển động (motion detection) hoặc có báo động (alarm) Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo Tích hợp hệ thống cảnh báo bằng âm thanh và qua email  Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 41,630,000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH HD-TVI 32 KÊNH HIKVISION DS-8132HGHI-SH

Mã sản phẩm: DS-8132HGHI-SH

Đầu ghi hình HD-TVI 32 KÊNH HIKVISION DS-8132HGHI-SH Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và Dual-stream Độ phân giải ghi hình thời gian thực: Full channel @ 1080P Hỗ trợ các loại camera: 720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS Ngõ ra video HDMI, VGA với độ phân giải (1920 x 1080). Khoảng cách kết nối đến camera: Tối đa 500 mét với cáp đồng trục Gởi tin nhắn vào điện thoại khi có cảnh báo chuyển động (motion detection) hoặc có báo động (alarm) Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo Tích hợp hệ thống cảnh báo bằng âm thanh và qua email  Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 57,170,000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH HD-TVI 24 KÊNH HIKVISION DS-8124HGHI-SH

Mã sản phẩm: DS-8124HGHI-SH

Đầu ghi hình HD-TVI 24 KÊNH HIKVISION DS-8124HGHI-SH Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và Dual-stream Độ phân giải ghi hình thời gian thực: Full channel @ 1080P Hỗ trợ các loại camera: 720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS Ngõ ra video HDMI, VGA với độ phân giải (1920 x 1080). Khoảng cách kết nối đến camera: Tối đa 500 mét với cáp đồng trục Gởi tin nhắn vào điện thoại khi có cảnh báo chuyển động (motion detection) hoặc có báo động (alarm) Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo Tích hợp hệ thống cảnh báo bằng âm thanh và qua email  Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 50,110,000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH HD-TVI 16 KÊNH HIKVISION DS-8116HQHI-F8/N

Mã sản phẩm: DS-8116HQHI-F8/N

Đầu ghi hình HD-TVI 16 KÊNH HIKVISION DS-8116HQHI-F8/N Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh Chuẩn nén hình: H.264+/ H.264 cho hình ảnh đẹp sắc nét Ngõ vào Video: 16 kênh Cổng màn hình HDMI và cổng CVBS Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong Khoảng cách kết nối đến camera: Tối đa 1200 mét với cáp đồng trục Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo Tích hợp hệ thống cảnh báo bằng âm thanh và qua email  Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 43,040,000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH HD-TVI 8 KÊNH HIKVISION DS-8108HQHI-F8/N

Mã sản phẩm: DS-8108HQHI-F8/N

Đầu ghi hình HD-TVI 8 KÊNH HIKVISION DS-8108HQHI-F8/N Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh Chuẩn nén hình: H.264+/ H.264 cho hình ảnh đẹp sắc nét Ngõ vào Video: 8 kênh Cổng màn hình HDMI và cổng CVBS Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong Khoảng cách kết nối đến camera: Tối đa 1200 mét với cáp đồng trục Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo Tích hợp hệ thống cảnh báo bằng âm thanh và qua email  Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 39,510,000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH HD-TVI 4 KÊNH HIKVISION DS-8104HQHI-F8/N

Mã sản phẩm: DS-8104HQHI-F8/N

Đầu ghi hình HD-TVI 4 KÊNH HIKVISION DS-8104HQHI-F8/N Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh Chuẩn nén hình: H.264+/ H.264 cho hình ảnh đẹp sắc nét Ngõ vào Video: 4 kênh Cổng màn hình HDMI và cổng CVBS Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong Khoảng cách kết nối đến camera: Tối đa 1200 mét với cáp đồng trục Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo Tích hợp hệ thống cảnh báo bằng âm thanh và qua email  Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 36,680,000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH HD-TVI 16 KÊNH HIKVISION DS-7316HQHI-SH

Mã sản phẩm: DS-7316HQHI-SH

Đầu ghi hình HD-TVI 16 KÊNH HIKVISION DS-7316HQHI-SH Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và Dual-stream cho hình ảnh đẹp và sắc nét Độ phân giải ghi hình thời gian thực: Full channel @ 1080P Hỗ trợ các loại camera: 720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS Khoảng cách kết nối đến camera: Tối đa 500 mét với cáp đồng trục Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo Tích hợp hệ thống cảnh báo bằng âm thanh và qua email  Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 25,800,000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH HD-TVI 8 KÊNH HIKVISION DS-7308HQHI-SH

Mã sản phẩm: DS-7308HQHI-SH

Đầu ghi hình HD-TVI 8 KÊNH HIKVISION DS-7308HQHI-SH Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và Dual-stream cho hình ảnh đẹp và sắc nét Độ phân giải ghi hình thời gian thực: Full channel @ 1080P Hỗ trợ các loại camera: 720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS Khoảng cách kết nối đến camera: Tối đa 500 mét với cáp đồng trục Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo Tích hợp hệ thống cảnh báo bằng âm thanh và qua email  Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 21,840,000 VNĐ