YouTubeFacebookGoogle +Twitter
Go on Top

Đầu ghi hình Escort

Sắp xếp theo: Hiển thị:
Đầu ghi hình KTS Escort 16 Kênh  ESC-6116

Mã sản phẩm: ESC-6116

Đầu ghi hình KTS ESC-6116 Đầu ghi hình chuẩn H264. Hỗ trợ điều khiển từ xa; hỗ trợ quan sát qua mạng, hỗ trợ xem và điều khiển PTZ qua điện thoại NOKIA và IPHONE 3G - 4G, Blackberry. Điều khiển và set điểm cho camera Speedome qua phần mềm CMS và DVR mobile trên IPhone. Phần mềm CMS xem qua mạng máy tính được 64 CMR, Xoay vòng hiển thị từng kênh CMR qua mạng bằng phần mềm CMS. Khi đăng nhập qua mạng, ghi lại hình ảnh và âm thanh vào ổ cứng của PC và có thể chuyển đổi sang File (.Avi). Tùy chọn Zoom digital điểm nào đó bất kỳ trực tiếp trên màn hình và qua mạng internet, đồng thời sắp xếp được vị trí camera qua phần mềm CMS. Tự động quay đúng điểm đã cài đặt trước trên camera Speed dome đồng thời zoom lớn lên khi bị mất hình, chuyển động, cảm biến,…của từng camera khác và lật hình nếu xảy ra đồng thời hai hay nhiều camera khác nhau. Tích hợp được với trung tâm báo động, hệ thống âm thanh đàm thoại âm thanh hai chiều qua mạng internet. Tùy chọn xem lại từng kênh camera theo từng thời gian khác nhau trên 1 màn hình.  Quyền ADMIN có thể kiểm tra và ngắt kết nối bất kỳ USER nào đang đăng nhập qua mạng (điều khiển tại đầu ghi), Không giới hạn USER đăng nhập qua mạng. Phân quyền quản lý Menu và xem Camera cho từng USER và có thể đặt tên, tạo thêm nhóm và người sử dụng cho từng USER khác nhau.

Giá: Liên hệ

Đầu ghi hình KTS Escort 8 Kênh ESC-6108

Mã sản phẩm: ESC-6108

Đầu ghi hình KTS ESC-6108 Đầu ghi hình chuẩn H264. Hỗ trợ điều khiển từ xa; hỗ trợ quan sát qua mạng, hỗ trợ xem và điều khiển PTZ qua điện thoại NOKIA và IPHONE 3G - 4G, Blackberry. Điều khiển và set điểm cho camera Speedome qua phần mềm CMS và DVR mobile trên IPhone. Phần mềm CMS xem qua mạng máy tính được 64 CMR, Xoay vòng hiển thị từng kênh CMR qua mạng bằng phần mềm CMS. Khi đăng nhập qua mạng, ghi lại hình ảnh và âm thanh vào ổ cứng của PC và có thể chuyển đổi sang File (.Avi). Tùy chọn Zoom digital điểm nào đó bất kỳ trực tiếp trên màn hình và qua mạng internet, đồng thời sắp xếp được vị trí camera qua phần mềm CMS. Tự động quay đúng điểm đã cài đặt trước trên camera Speed dome đồng thời zoom lớn lên khi bị mất hình, chuyển động, cảm biến,…của từng camera khác và lật hình nếu xảy ra đồng thời hai hay nhiều camera khác nhau. Tích hợp được với trung tâm báo động, hệ thống âm thanh đàm thoại âm thanh hai chiều qua mạng internet. Tùy chọn xem lại từng kênh camera theo từng thời gian khác nhau trên 1 màn hình.  Quyền ADMIN có thể kiểm tra và ngắt kết nối bất kỳ USER nào đang đăng nhập qua mạng (điều khiển tại đầu ghi), Không giới hạn USER đăng nhập qua mạng. Phân quyền quản lý Menu và xem Camera cho từng USER và có thể đặt tên, tạo thêm nhóm và người sử dụng cho từng USER khác nhau.

Giá: Liên hệ

Đầu ghi hình KTS Escort 4 Kênh ESC-6104

Mã sản phẩm: ESC-6104

Đầu ghi hình KTS ESC-6104  Đầu ghi hình chuẩn H264. Hỗ trợ điều khiển từ xa; hỗ trợ quan sát qua mạng, hỗ trợ xem và điều khiển PTZ qua điện thoại NOKIA và IPHONE 3G - 4G, Blackberry. Điều khiển và set điểm cho camera Speedome qua phần mềm CMS và DVR mobile trên IPhone. Phần mềm CMS xem qua mạng máy tính được 64 CMR, Xoay vòng hiển thị từng kênh CMR qua mạng bằng phần mềm CMS. Khi đăng nhập qua mạng, ghi lại hình ảnh và âm thanh vào ổ cứng của PC và có thể chuyển đổi sang File (.Avi). Tùy chọn Zoom digital điểm nào đó bất kỳ trực tiếp trên màn hình và qua mạng internet, đồng thời sắp xếp được vị trí camera qua phần mềm CMS. Tự động quay đúng điểm đã cài đặt trước trên camera Speed dome đồng thời zoom lớn lên khi bị mất hình, chuyển động, cảm biến,…của từng camera khác và lật hình nếu xảy ra đồng thời hai hay nhiều camera khác nhau. Tích hợp được với trung tâm báo động, hệ thống âm thanh đàm thoại âm thanh hai chiều qua mạng internet. Tùy chọn xem lại từng kênh camera theo từng thời gian khác nhau trên 1 màn hình.  Quyền ADMIN có thể kiểm tra và ngắt kết nối bất kỳ USER nào đang đăng nhập qua mạng (điều khiển tại đầu ghi), Không giới hạn USER đăng nhập qua mạng. Phân quyền quản lý Menu và xem Camera cho từng USER và có thể đặt tên, tạo thêm nhóm và người sử dụng cho từng USER khác nhau.

Giá: Liên hệ

Đầu ghi hình KTS Escort 4 Kênh ESC-6204A

Mã sản phẩm: ESC-6204A

Đầu ghi hình Kỹ Thuật Số ESC-6204A Hỗ trợ điều khiển từ xa; hỗ trợ quan sát qua mạng, Hỗ trợ xem và điều khiển PTZ qua điện thoại NOKIA và IPHONE 3G - 4G, HTC,Blackberry Có thể xem qua mạng cùng lúc 256 CAMERA   Phần mềm sử dụng trên máy tính. Hỗ trợ âm thanh 2 chiều sử dụng trong hội nghị  cuộc họp. Điều khiển và sét điểm cho camera  qua phần mềm CMS và DVR mobile trên I Phone. Có thể kết hợp với báo động trong sơ đồ an ninh tích hợp

Giá: Liên hệ