YouTubeFacebookGoogle +Twitter
Go on Top

Đầu ghi hình AOP

Sắp xếp theo: Hiển thị:
ĐẦU GHI HÌNH  AOPVISION AOP-HVR8F32

Mã sản phẩm: AOP-HVR8F32

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA AOP-HVR8F32. - Model : AOP-HVR8F32 - Độ phân giải: 32CH D1/ 22CH 720P /16CH 1080P - Xem qua mạng, internet, điện thoại Iphone, tốc độ nhanh và hình ảnh đẹp Bảo hành: 24 tháng. Xuất xứ: Hồng Kông - Trung Quốc.

Giá: Liên hệ

ĐẦU GHI HÌNH  AOPVISION AOP-HVR5F16

Mã sản phẩm: AOP-HVR5F16

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA AOP-HVR5F16. - Model : AOP-HVR5F16 - Độ phân giải: 8CH 720P/ 4CH 1080P - Xem qua mạng, internet, điện thoại Iphone, tốc độ nhanh và hình ảnh đẹp Bảo hành: 24 tháng. Xuất xứ: Hồng Kông - Trung Quốc.

Giá: Liên hệ

ĐẦU GHI HÌNH  AOPVISION AOP-HVR5F08

Mã sản phẩm: AOP-HVR5F08

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA AOP-HVR5F08. - Model : AOP-HVR5F08 - Độ phân giải: 4CH 720P/ 4CH 1080P - Xem qua mạng, internet, điện thoại Iphone, tốc độ nhanh và hình ảnh đẹp Bảo hành: 24 tháng. Xuất xứ: Hồng Kông - Trung Quốc.

Giá: Liên hệ

ĐẦU GHI HÌNH  AOPVISION AOP-NVR5F32-29

Mã sản phẩm: AOP-NVR5F32-29

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA AOP-NVR5F32-29. - Model : AOP-NVR5F32-29 - Độ phân giải: NVR 32CH D1/22CH 720P/ 16CH 1080P - Xem qua mạng, internet, điện thoại Iphone, tốc độ nhanh và hình ảnh đẹp Bảo hành: 24 tháng. Xuất xứ: Hồng Kông - Trung Quốc.

Giá: Liên hệ

ĐẦU GHI HÌNH  AOPVISION AOP-NVR5F16-15S

Mã sản phẩm: AOP-NVR5F16-15S

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA AOP-NVR5F16-15S. - Model : AOP-NVR5F16-15S - Độ phân giải: NVR 16CH D1/16CH 720P/8CH 1080P - Xem qua mạng, internet, điện thoại Iphone, tốc độ nhanh và hình ảnh đẹp Bảo hành: 24 tháng. Xuất xứ: Hồng Kông - Trung Quốc.

Giá: Liên hệ

ĐẦU GHI HÌNH  AOPVISION AOP-NVR5F08-S-31

Mã sản phẩm: AOP-NVR5F08-S-31

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA AOP-NVR5F08-S-31. - Model : AOP-NVR5F08-S-31 - Độ phân giải: NVR 4CH/ 8CH 720P - Xem qua mạng, internet, điện thoại Iphone, tốc độ nhanh và hình ảnh đẹp Bảo hành: 24 tháng. Xuất xứ: Hồng Kông - Trung Quốc.

Giá: Liên hệ

ĐẦU GHI HÌNH  AOPVISION AOP-NVR5F04-S-31

Mã sản phẩm: AOP-NVR5F04-S-31

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA AOP-NVR5F04-S-31. - Model : AOP-NVR5F04-S-31 - Độ phân giải: NVR 4CH 720P - Xem qua mạng, internet, điện thoại Iphone, tốc độ nhanh và hình ảnh đẹp Bảo hành: 24 tháng. Xuất xứ: Hồng Kông - Trung Quốc.

Giá: Liên hệ

ĐẦU GHI HÌNH  AOPVISION AOP - 3716GD

Mã sản phẩm: AOP - 3716GD

ĐẦU GHI HÌNH 16CH - 960H AOP - 3716GD. - Model : AOP - 3716GD - Độ phân giải: 16CH - 960H - Chuẩn hình ảnh: H.264 - Xem qua mạng, internet, điện thoại Iphone, tốc độ nhanh và hình ảnh đẹp Bảo hành: 24 tháng. Xuất xứ: Hồng Kông - Trung Quốc.

Giá: Liên hệ

ĐẦU GHI HÌNH  AOPVISION AOP -3708GD

Mã sản phẩm: AOP -3708GD

ĐẦU GHI HÌNH 08CH -960H AOP -3708GD. - Model : AOP -3708GD - Độ phân giải: 08CH -960H - Chuẩn hình ảnh: H.264 - Xem qua mạng, internet, điện thoại Iphone, tốc độ nhanh và hình ảnh đẹp Bảo hành: 24 tháng. Xuất xứ: Hồng Kông - Trung Quốc.  

Giá: Liên hệ

ĐẦU GHI HÌNH  AOPVISION AOP - 3704GD

Mã sản phẩm: AOP - 3704GD

ĐẦU GHI HÌNH 04CH - 960H AOP - 3704GD. - Model : AOP - 3704GD - Độ phân giải: 04CH - 960H - Chuẩn hình ảnh: H.264 - Xem qua mạng, internet, điện thoại Iphone, tốc độ nhanh và hình ảnh đẹp Bảo hành: 24 tháng. Xuất xứ: Hồng Kông - Trung Quốc.  

Giá: Liên hệ