YouTubeFacebookGoogle +Twitter
Go on Top

Cáp quang

Sắp xếp theo: Hiển thị:
CÁP QUANG TREO MULTIMODE 96 SỢI TS-MM 196T

Mã sản phẩm: TS-MM 196T

CÁP QUANG TREO MULTIMODE 96 SỢI TS-MM 196T. Cáp quang treo 96 sợi, G652D, có dây gia cường, đa mode. Xuất xứ: China Bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Giá: 203,200 VNĐ

CÁP QUANG TREO MULTIMODE 48 SỢI TS-MM 148T

Mã sản phẩm: TS-MM 148T

CÁP QUANG TREO MULTIMODE 48 SỢI TS-MM 148T. Cáp quang treo 48 sợi, G652D, có dây gia cường, đa mode. Xuất xứ: China Bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Giá: 137,600 VNĐ

CÁP QUANG TREO MULTIMODE 24 SỢI TS-MM 124T

Mã sản phẩm: TS-MM 124T

CÁP QUANG TREO MULTIMODE 24 SỢI TS-MM 124T. Cáp quang treo 24 sợi, G652D, có dây gia cường, đa mode. Xuất xứ: China Bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Giá: 76,800 VNĐ

CÁP QUANG TREO MULTIMODE 12 SỢI TS-MM 112T

Mã sản phẩm: TS-MM 112T

CÁP QUANG TREO MULTIMODE 12 SỢI TS-MM 112T. Cáp quang treo 12 sợi, G652D, có dây gia cường, đa mode. Xuất xứ: China Bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Giá: 48,000 VNĐ

CÁP QUANG TREO MULTIMODE 8 SỢI TS-MM 108T

Mã sản phẩm: TS-MM 108T

CÁP QUANG TREO MULTIMODE 8 SỢI TS-MM 108T. Cáp quang treo 8 sợi, G652D, có dây gia cường, đa mode. Xuất xứ: China Bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Giá: 38,400 VNĐ

CÁP QUANG TREO MULTIMODE 6 SỢI TS-MM 106T

Mã sản phẩm: TS-MM 106T

CÁP QUANG TREO MULTIMODE 6 SỢI TS-MM 106T. Cáp quang treo 6 sợi, G652D, có dây gia cường, đa mode. Xuất xứ: China Bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Giá: 34,500 VNĐ

CÁP QUANG TREO MULTIMODE 4 SỢI TS-MM 104T

Mã sản phẩm: TS-MM 104T

CÁP QUANG TREO MULTIMODE 4 SỢI TS-MM 104T. Cáp quang treo 4 sợi, G652D, có dây gia cường, đa mode. Xuất xứ: China Bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Giá: 28,800 VNĐ

CÁP QUANG LUỒN ỐNG MULTIMODE 24 SỢI TS-MM 124A

Mã sản phẩm: TS-MM 124A

CÁP QUANG LUỒN ỐNG MULTIMODE 24 SỢI TS-MM 124A Cáp quang luồn ống 24 sợi, đa mode. Xuất xứ: China Bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Giá: 67,200 VNĐ

CÁP QUANG LUỒN ỐNG MULTIMODE 12 SỢI TS-MM 112A

Mã sản phẩm: TS-MM 112A

CÁP QUANG LUỒN ỐNG MULTIMODE 12 SỢI TS-MM 112A. Cáp quang luồn ống 12 sợi, đa mode. Xuất xứ: China Bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Giá: 38,400 VNĐ

CÁP QUANG LUỒN ỐNG MULTIMODE 8 SỢI TS-MM 108A

Mã sản phẩm: TS-MM 108A

CÁP QUANG LUỒN ỐNG MULTIMODE 8 SỢI TS-MM 108A.  Cáp quang luồn ống 8 sợi, đa mode. Xuất xứ: China Bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Giá: 28,800 VNĐ