YouTubeFacebookGoogle +Twitter
Go on Top

Báo cháy

Sắp xếp theo: Hiển thị:
km Trung Tâm Báo Động NetWorX NX-24

Mã sản phẩm: NetWorX NX-24

Trung Tâm Báo Động NetWorX NX-24 Bộ báo cháy, Báo trộm trung tâm NetworX 24 vùng do hãng GE (Mỹ) sản xuất. Sử dụng cho cả báo cháy, báo trộm và báo rò rỉ gas Hệ thống có 24 zone, cho phép sử dụng linh hoạt và thông minh (có thể khoá zone/mở từng zone)   Dễ sử dụng và rất bền ngay cả trong môi trường công nghiệp. Tự động gọi đến số di động được lập trình trước khi có trộm hoặc cháy. Bảo hành: 12 tháng.

Giá: 5,973,000 VNĐ

km Trung Tâm Báo Động NetWorX NX-8

Mã sản phẩm: NetWorX NX-8

Trung Tâm Báo Động NetWorX NX-8 Bộ báo cháy, Báo trộm trung tâm NetworX 8 vùng do hãng GE (Mỹ) sản xuất. Sử dụng cho cả báo cháy, báo trộm và báo rò rỉ gas Hệ thống có 8 zone, cho phép sử dụng linh hoạt và thông minh (có thể khoá zone/mở từng zone)   Dễ sử dụng và rất bền ngay cả trong môi trường công nghiệp. Tự động gọi đến số di động được lập trình trước khi có trộm hoặc cháy. Bảo hành: 12 tháng.

Giá: 3,940,000 VNĐ

km Hệ Thống Báo Động NetWorX NX-16

Mã sản phẩm: NetWorX Zone NX-16

Trung Tâm Báo Động NetWorX NX-16 Bộ báo cháy, Báo trộm trung tâm NetworX 16 vùng do hãng GE (Mỹ) sản xuất. Sử dụng cho cả báo cháy, báo trộm và báo rò rỉ gas Hệ thống có 16 zone, cho phép sử dụng linh hoạt và thông minh (có thể khoá zone/mở từng zone)   Dễ sử dụng và rất bền ngay cả trong môi trường công nghiệp. Tự động gọi đến số di động được lập trình trước khi có trộm hoặc cháy. Bảo hành: 12 tháng.

Giá: 5,795,000 VNĐ

km Trung Tâm Báo Động NetWorX NX-6

Mã sản phẩm: NetWorX NX-6

Trung Tâm Báo Động NetWorX NX-6 Bộ báo cháy, Báo trộm trung tâm NetworX 6 vùng do hãng GE (Mỹ) sản xuất. Sử dụng cho cả báo cháy, báo trộm và báo rò rỉ gas Hệ thống có 6 zone, cho phép sử dụng linh hoạt và thông minh (có thể khoá zone/mở từng zone)   Dễ sử dụng và rất bền ngay cả trong môi trường công nghiệp. Tự động gọi đến số di động được lập trình trước khi có trộm hoặc cháy. Bảo hành: 12 tháng.

Giá: 3,299,000 VNĐ

km Trung Tâm Báo Động NetWorX NX-4

Mã sản phẩm: NetWorX NX-4

Trung Tâm Báo Động NetWorX NX-4 Bộ báo cháy, Báo trộm trung tâm NetworX 4 vùng do hãng GE (Mỹ) sản xuất. Sử dụng cho cả báo cháy, báo trộm và báo rò rỉ gas Hệ thống có 4 zone, cho phép sử dụng linh hoạt và thông minh (có thể khoá zone/mở từng zone)   Dễ sử dụng và rất bền ngay cả trong môi trường công nghiệp. Tự động gọi đến số di động được lập trình trước khi có trộm hoặc cháy. Bảo hành: 12 tháng.

Giá: 2,999,000 VNĐ