YouTubeFacebookGoogle +Twitter
Go on Top

Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật
TIA SANG TELECOM rất coi trọng vấn đề bảo mật thông tin riêng tư của bạn. Vui lòng xem chi tiết sau đây để tìm hiểu về quy định riêng tư tại website
Bạn có thể ghé thăm trang web mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Khi viếng thăm trang web, bạn sẽ luôn ở trong tình trạng vô danh trừ khi bạn có tài khoản trên trang web và đăng nhập vào bằng tên truy cập và mật khẩu của mình

Thông tin cá nhân và sử dụng thông tin

 • TIA SANG TELECOM thu thập thông tin cá nhân khi bạn đăng ký nhận bản tin và đặt hàng
 • Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ, nhằm kiểm tra thông tin đơn hàng (điện thoại) , xác nhận hoàn tất đơn hàng (email ), thông tin giao hàng đúng và nhanh nhất (địa chỉ chi tiết )
 • Thông báo các chương trình ưu đãi hấp dẫn hoặc các dòng sản phẩm mới đang cần tìm kiếm theo nhu cầu mua hàng theo tuần/ tháng đang có tại website  đến quý khách
 • Thông báo đến các ưu đãi, quà tặng đặc biệt hoặc tham gia các buổi trainning kỹ thuật cài đặt (setup) và hướng dẫn sử dụng, ứng dụng miễn phí dành cho các thành viên

Tiết Lộ và Chia Sẻ Thông Tin

 • Tia Sang Telecom sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác.
 • Tia Sang Telecom sẽ gửi các thông tin nhận dạng cá nhân về bạn cho các công ty hoặc các cá nhân khác trong trường hợp:
  1. Được bạn đồng ý cho tiết lộ thông tin đó;
  2. Cần tiết lộ thông tin của bạn để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu;
  3. Cần gửi thông tin đó cho những công ty hoạt động thay mặt cho chúng tôi để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn. (Trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn biết nội dung khác, các công ty này không có quyền sử dụng các thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi cung cấp cho họ vượt quá phạm vi cần thiết để trợ giúp chúng tôi.)

Những Thay Đổi về Qui Định về Sự Riêng Tư này

 • Đôi khi Tia Sang Telecom có thể sửa đổi qui định này. Nếu chúng tôi có những thay đổi đáng kể về cách thức sử dụng thông tin cá nhân của bạn, Tia Sang Telecom sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo ở vị trí dễ nhận thấy trên các trang web của mình. Bạn đồng ý rằng thông báo được đăng như vậy sẽ được coi như là bản thông báo đầy đủ và thỏa đáng cho bạn về những thay đổi nói trên.
 • Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của Tia Sang Telecom sau khi có sự sửa đổi đó, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo qui định được sửa đổi.