YouTubeFacebookGoogle +Twitter
Go on Top
 

GIẢI PHÁP

 

Giải Pháp Nhà Thông Minh

Với làn sóng phát triển công nghệ dữ dội như ngày nay. Internet of Things được gọi là làn sóng của tương lai, bởi vì mọi vật, thiết bị ngày nay đều dần dần “Internet hóa”, tự động hóa. Vậy đối với một căn nhà thông minh (Smarthome) nơi chứa đựng những vật dụng, thiết bị IoT, cuộc sống của bạn sẽ tiếp diễn và xảy ra như thế nào? Hãy tìm hiểu thử nhé!
(31/07/2018 - 08:11 AM) Chi tiết