• Camera hội nghị
 • Màn hình tương tác
 • Loa hội nghị
 • Microphone hội nghị
-6%
16.000.000 17.000.000 
-6%
16.000.000 17.000.000 
-7%
26.900.000 29.000.000 
-8%
25.900.000 28.000.000 
-5%
26.600.000 28.000.000 
-9%
16.000.000 17.500.000 
-15%
11.000.000 13.000.000 
-14%
16.300.000 19.000.000 
 • Camera hội nghị
 • Màn hình tương tác
 • Loa hội nghị
 • Microphone hội nghị
-6%
16.000.000 17.000.000 
-6%
16.000.000 17.000.000 
-7%
26.900.000 29.000.000 
-8%
25.900.000 28.000.000 
-5%
26.600.000 28.000.000 
-9%
16.000.000 17.500.000 
-15%
11.000.000 13.000.000 
-14%
16.300.000 19.000.000 
 • Camera hội nghị
 • Màn hình tương tác
 • Loa hội nghị
 • Microphone hội nghị
-6%
16.000.000 17.000.000 
-6%
16.000.000 17.000.000 
-7%
26.900.000 29.000.000 
-8%
25.900.000 28.000.000 
-5%
26.600.000 28.000.000 
-9%
16.000.000 17.500.000 
-15%
11.000.000 13.000.000 
-14%
16.300.000 19.000.000 
 • Camera hội nghị
 • Màn hình tương tác
 • Loa hội nghị
 • Microphone hội nghị
-6%
16.000.000 17.000.000 
-6%
16.000.000 17.000.000 
-7%
26.900.000 29.000.000 
-8%
25.900.000 28.000.000 
-5%
26.600.000 28.000.000 
-9%
16.000.000 17.500.000 
-15%
11.000.000 13.000.000 
-14%
16.300.000 19.000.000