YouTubeFacebookGoogle +Twitter
Go on Top

Tổng Đài Điện Thoại

Sắp xếp theo: Hiển thị:
ACTIVATION KEY MỞ RỘNG 20 MÁY NHÁNH IP KX-NSM720

Mã sản phẩm: KX-NSM720

Activation key mở rộng 20 máy nhánh IP KX-NSM720 Activation key mở rộng 20 máy nhánh IP chuẩn SIP Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 16,848,000 VNĐ

ACTIVATION KEY MỞ RỘNG 10 MÁY NHÁNH IP KX-NSM710

Mã sản phẩm: KX-NSM710

Activation key mở rộng 10 máy nhánh IP KX-NSM710 Activation key mở rộng 10 máy nhánh IP chuẩn SIP Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 8,425,000 VNĐ

ACTIVATION KEY MỞ RỘNG 05 MÁY NHÁNH IP KX-NSM705

Mã sản phẩm: KX-NSM705

Activation key mở rộng 05 máy nhánh IP KX-NSM705 Activation key mở rộng 05 máy nhánh IP chuẩn SIP Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 4,195,000 VNĐ

ACTIVATION KEY MỞ RỘNG 01 MÁY NHÁNH IP KX-NSM701

Mã sản phẩm: KX-NSM701

Activation key mở rộng 1 máy nhánh IP KX-NSM701 Activation key mở rộng 1 máy nhánh IP chuẩn SIP Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 845,000 VNĐ

ACTIVATION KEY MỞ RỘNG 20 MÁY NHÁNH IP KX-NSM520

Mã sản phẩm: KX-NSM520

Activation key mở rộng 20 máy nhánh IP KX-NSM520 Activation key mở rộng 20 máy nhánh IP chuẩn PT/UT Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 11,076,000 VNĐ

ACTIVATION KEY MỞ RỘNG 10 MÁY NHÁNH IP KX-NSM510

Mã sản phẩm: KX-NSM510

Activation key mở rộng 10 máy nhánh IP KX-NSM510 Activation key mở rộng 10 máy nhánh IP chuẩn PT/UT Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 5,555,000 VNĐ

ACTIVATION KEY MỞ RỘNG 05 MÁY NHÁNH IP KX-NSM505

Mã sản phẩm: KX-NSM505

Activation key mở rộng 05 máy nhánh IP KX-NSM505 Activation key mở rộng 05 máy nhánh IP chuẩn PT/UT Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 2,780,000 VNĐ

ACTIVATION KEY MỞ RỘNG 01 MÁY NHÁNH IP KX-NSM501

Mã sản phẩm: KX-NSM501

Activation key mở rộng 01 máy nhánh IP KX-NSM501 Activation key mở rộng 01 máy nhánh IP chuẩn PT/UT Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 500,000 VNĐ

ACTIVATION KEY MỞ RỘNG 16 KÊNH TRUNG KẾ IP KX-NSM116

Mã sản phẩm: KX-NSM116

Activation key mở rộng 16 kênh trung kế IP KX-NSM116 Activation key mở rộng 16 kênh trung kế IP (H323/SIP) Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 17,975,000 VNĐ

ACTIVATION KEY MỞ RỘNG 08 KÊNH TRUNG KẾ IP KX-NSM108

Mã sản phẩm: KX-NSM108

Activation key mở rộng 08 kênh trung kế IP KX-NSM108 Activation key mở rộng 08 kênh trung kế IP (H323/SIP) Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 8,985,000 VNĐ