YouTubeFacebookGoogle +Twitter
Go on Top

Module quang

Sắp xếp theo: Hiển thị:
MODULE QUANG SFP YTPD-G39-40L

Mã sản phẩm: YTPD-G39-40L

MODULE QUANG SFP YTPD-G39-40L. Tốc độ: 155M&1.25G dual fiber SFP. 1.25G SFP SM 1310nm FP 40KM LC. Xuất xứ: China Bảo hành: 12 tháng

Giá: Liên hệ

MODULE QUANG SFP YTPD-G39-20LD

Mã sản phẩm: YTPD-G39-20LD

MODULE QUANG SFP YTPD-G39-20LD. Tốc độ: 155M&1.25G dual fiber SFP. 1.25G SFP SM 1310nm FP 20KM LC with DDM. Xuất xứ: China Bảo hành: 12 tháng

Giá: Liên hệ

MODULE QUANG SFP YTPD-G39-20L

Mã sản phẩm: YTPD-G39-20L

MODULE QUANG SFP YTPD-G39-20L. Tốc độ: 155M&1.25G dual fiber SFP. 1.25G SFP SM 1310nm FP 20KM LC. Xuất xứ: China Bảo hành: 12 tháng

Giá: Liên hệ

MODULE QUANG SFP YTPD-G39-05L

Mã sản phẩm: YTPD-G39-05L

MODULE QUANG SFP YTPD-G39-05L. Tốc độ: 155M&1.25G dual fiber SFP. 1.25G SFP MM 1310nm FP 550m LC. Xuất xứ: China Bảo hành: 12 tháng

Giá: Liên hệ

MODULE QUANG SFP YTPD-G88-05L

Mã sản phẩm: YTPD-G88-05L

MODULE QUANG SFP YTPD-G88-05L. Tốc độ: 155M&1.25G dual fiber SFP. 1.25G SFP MM 850nm VCSEL 550m LC. Xuất xứ: China Bảo hành: 12 tháng

Giá: Liên hệ

MODULE QUANG SFP YTPD-E59-80L

Mã sản phẩm: YTPD-E59-80L

MODULE QUANG SFP YTPD-E59-80L. Tốc độ: 155M&1.25G dual fiber SFP. 155M SFP SM 1550nm DFB 80km LC. Xuất xứ: China Bảo hành: 12 tháng

Giá: Liên hệ

MODULE QUANG SFP YTPD-E59-60L

Mã sản phẩm: YTPD-E59-60L

MODULE QUANG SFP YTPD-E59-60L. Tốc độ: 155M&1.25G dual fiber SFP. 155M SFP SM 1550nm DFB 60km LC. Xuất xứ: China Bảo hành: 12 tháng

Giá: Liên hệ

MODULE QUANG SFP YTPD-E39-40L

Mã sản phẩm: YTPD-E39-40L

MODULE QUANG SFP YTPD-E39-40L. Tốc độ: 155M&1.25G dual fiber SFP. 155M SFP SM 1310nm  FP 40km LC. Xuất xứ: China Bảo hành: 12 tháng

Giá: Liên hệ

MODULE QUANG SFP YTPD-E39-20L

Mã sản phẩm: YTPD-E39-20L

MODULE QUANG SFP YTPD-E39-20L. Tốc độ: 155M&1.25G dual fiber SFP. 155M SFP SM 1310nm FP 20km LC. Xuất xứ: China Bảo hành: 12 tháng

Giá: Liên hệ

MODULE QUANG SFP YTPD-E39-02L

Mã sản phẩm: YTPD-E39-02L

MODULE QUANG SFP YTPD-E39-02L. Tốc độ: 155M&1.25G dual fiber SFP. 155M SFP MM 1310nm FP 2km LC. Xuất xứ: China Bảo hành: 12 tháng

Giá: Liên hệ