YouTubeFacebookGoogle +Twitter
Go on Top

Patch panel

Sắp xếp theo: Hiển thị:
PATCH PANEL 48 PORT, CAT 6

Mã sản phẩm: 1375015-2

AMP Category 6 Patch Panel, Unshielded, 48-Port, SL - Patch Panel, Cat6 là thanh đầu nối cáp mạng chuyên nghiệp, sử dụng cho các hệ thống cáp cấu trúc trong phòng Server , Datacenter. - Patch Panel Cat 6 SL Series AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất cho những ứng dụng như: Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP)… - Tia Sáng Telecom là nhà phân phối thiết bị mạng uy tín miền nam và trên toàn quốc.

Giá: Liên hệ

PATCH PANEL 24 PORT, CAT 6

Mã sản phẩm: 1375014-2

AMP Category 6 Patch Panel, Unshielded, 24-Port, SL - Patch Panel, Cat 6 là thanh đầu nối cáp mạng chuyên nghiệp, Sử dụng cho các hệ thống cáp cấu trúc trong phòng Server, Datacenter. - Patch Panel Cat 6 SL Series AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như: Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP)… - Tia Sáng Telecom là nhà phân phối thiết bị mạng uy tín miền nam và trên toàn quốc.

Giá: Liên hệ

PATCH PANEL 48 PORT, CAT 5E

Mã sản phẩm: 1479155-2

AMP Category 5E Patch Panel, Unshielded, 48-Port. - Patch Panel, Cat 5e là thanh đầu nối cáp mạng chuyên nghiệp, sử dụng cho các hệ thống cáp cấu trúc trong phòng Server, Datacenter. - Patch Panel Cat 5E SL Series AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất cho những ứng dụng như : Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP). - Tia Sáng Telecom là nhà phân phối thiết bị mạng uy tín miền nam và trên toàn quốc.

Giá: Liên hệ

PATCH PANEL 24 PORT, CAT 5E

Mã sản phẩm: 1-406330-1

AMP Category 5e Patch Panel, Unshielded, 24-Port, 110Connect. - Patch Panel, Cat 5 là thanh đầu nối cáp quang chuyên nghiệp, sử dụng cho các hệ thống cáp cấu trúc trong phòng Server, Datacenter. - Patch Panel 110Connect Category 5e AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất cho những ứng dụng: Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP)… - Tia Sáng Telecom là nhà phân phối thiết bị mạng uy tín miền nam và trên toàn quốc.

Giá: Liên hệ