YouTubeFacebookGoogle +Twitter
Go on Top

Đầu ghi hình J-TECH

Sắp xếp theo: Hiển thị:
ĐẦU GHI HÌNH AHD/TVI/CVI/CBVS/IP J-TECH HYD4216

Mã sản phẩm: HYD4216

Đầu ghi hình AHD/TVI/CVI/CBVS/IP J-Tech HYD4216 Hỗ trợ 16CH AHD/TVI/CVI/CBVS (2MP); 8CH AHD (2MP) + 8CH IPC (1.3MP); 8CH IP (2MP) / 4CH IP (5MP) Xem lại (playback) 16 kênh. Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080  Hổ trợ 2 ổ cứng Sata 6TB. Bao gồm: 16 Video In,  2 Audio In, 1 Audio Out, 1 HDMI,1 VGA, 2 USB, 1 RS485, RJ-45. Bảo hành: 24 tháng

Giá: 4,550,000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH AHD/TVI/CVI/CBVS/IP J-TECH HYD4116

Mã sản phẩm: HYD4116

Đầu ghi hình AHD/TVI/CVI/CBVS/IP J-Tech HYD4116 Hỗ trợ 16CH AHD/TVI/CVI/CBVS (2MP); 8CH AHD (2MP) + 8CH IPC (1.3MP); 8CH IP (2MP) / 4CH IP (5MP) Xem lại (playback) 16 kênh. Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080  Hỗ trợ 1 ổ cứng Sata 6TB. Bao gồm: 16 Video In,  2 Audio In, 1 Audio Out, 1 HDMI,1 VGA, 2 USB, 1 RS485, RJ-45. Bảo hành: 24 tháng

Giá: 3,250,000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH AHD/TVI/CVI/CBVS/IP J-TECH HYD4408

Mã sản phẩm: HYD4408

Đầu ghi hình AHD/TVI/CVI/CBVS/IP J-Tech HYD4408 Hỗ trợ 8CH AHD/TVI/CVI/CBVS/IP (4MP); 4CH AHD (4MP) + 4CH IPC (4MP); 8CH IP (2MP) / 4CH IP (5MP) Xem lại (playback) 4 kênh. Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080  Hổ trợ 1 ổ cứng cổng Sata 6TB. Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, … Bao gồm: 8 Video In, 4 Audio In, 1 Audio Out, 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 2 Sata., 1 RS485, RJ-45. Bảo hành: 24 tháng

Giá: 3,550,000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH AHD/TVI/CVI/CBVS/IP J-TECH HYD4308

Mã sản phẩm: HYD4308

Đầu ghi hình AHD/TVI/CVI/CBVS/IP J-Tech HYD4308 Chuẩn nén mới H.265 giúp tiết kiệm ~80% dung lượng HDD. Hỗ trợ 8CH AHD/TVI/CVI/CBVS (4MP); 4CH AHD/TVI/CVI (2MP) + 4CH IPC (1.3MP); 16CH IP (2MP) / 4CH IP (5MP) Xem lại (playback) 8 kênh. Phát video ra TV với độ phân giải 2K Hổ trợ 1 ổ cứng cổng Sata 6TB. Bao gồm: 8 Video In, 4 Audio In, 1 Audio Out, 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 Sata., 1 RS485, RJ-45. Bảo hành: 24 tháng

Giá: 2,850,000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH AHD/TVI/CVI/CBVS/IP J-TECH HYD4208

Mã sản phẩm: HYD4208

Đầu ghi hình AHD/TVI/CVI/CBVS/IP J-Tech HYD4208 Hỗ trợ 8CH AHD/TVI/CVI/CBVS (2MP); 4CH AHD (2MP) + 4CH IPC (1.3MP); 16CH IP (2MP) / 4CH IP (5MP) Xem lại (playback) 8 kênh. Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080  Hổ trợ 2 ổ cứng cổng Sata 6TB Bao gồm: 8 Video In,  4 Audio In, 1 Audio Out, 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RS485, RJ-45. Bảo hành: 24 tháng 

Giá: 2,550,000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH AHD/TVI/CVI/CBVS/IP J-TECH HYD4108

Mã sản phẩm: HYD4108

Đầu ghi hình AHD/TVI/CVI/CBVS/IP J-Tech HYD4108 Hỗ trợ 8CH AHD/TVI/CVI/CBVS (2MP); 4CH AHD (2MP) + 4CH IPC (1.3MP); 16CH IP (2MP) / 4CH IP (5MP) Xem lại (playback) 8 kênh. Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080  Hổ trợ 1 ổ cứng cổng Sata 6TB. Bao gồm: 8 Video In,  4 Audio In, 1 Audio Out, 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RS485, RJ-45. Bảo hành: 24 tháng

Giá: 2,250,000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH AHD/TVI/CVI/CBVS/IP J-TECH HYD4404

Mã sản phẩm: HYD4404

Đầu ghi hình AHD/TVI/CVI/CBVS/IP J-Tech HYD4404 Hỗ trợ 4CH AHD/TVI/CVI/CBVS (4MP); 2CH AHD (4MP) + 2CH IPC (4MP); 16CH IP (2MP) / 4CH IP (5MP) Xem lại (playback) 4 kênh. Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080  Hổ trợ 1 ổ cứng cổng Sata 6TB. Bao gồm: 4 Video In, 4 Audio In, 1 Audio Out, 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 Sata., 1 RS485, RJ-45. Bảo hành: 24 tháng

Giá: 2,550,000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH AHD/TVI/CVI/CBVS/IP J-TECH HYD4304

Mã sản phẩm: HYD4304

Đầu ghi hình AHD/TVI/CVI/CBVS/IP J-Tech HYD4304 Chuẩn nén mới H.265 giúp tiết kiệm ~80% dung lượng HDD. Hỗ trợ 4CH AHD/TVI/CVI/CBVS (4MP); 2CH AHD/TVI/CVI (2MP) + 2CH IPC (1.3MP); 12CH IPC (1.3MP) / 8CH IPC (2MP). Xem lại (playback) 4 kênh. Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080 Hổ trợ 1 ổ cứng cổng Sata 6TB. Bao gồm: 4 Video In, 4 Audio In, 1 Audio Out, 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 Sata, RJ-45. Bảo hành: 24 tháng

Giá: 2,250,000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH AHD/TVI/CVI/CBVS/IP J-TECH HYD4204

Mã sản phẩm: HYD4204

Đầu ghi hình AHD/TVI/CVI/CBVS/IP J-Tech HYD4204 Hỗ trợ 4CH AHD/TVI/CVI/CBVS (2MP); 2CH AHD (1.3MP) + 2CH IPC (1MP); 12CH IP (1.3MP) / 8CH IP (2MP) Xem lại (playback) 4 kênh. Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080  Hỗ trợ 2 ổ cứng Sata 6TB Bao gồm: 4 Video In, 4 Audio In, 1 Audio Out, 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RS485, RJ-45. Bảo hành: 24 tháng

Giá: 2,100,000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH AHD/TVI/CVI/CBVS/IP J-TECH HYD4104

Mã sản phẩm: HYD4104

Đầu ghi hình AHD/TVI/CVI/CBVS/IP J-Tech HYD4104  Hỗ trợ 4CH AHD/TVI/CVI/CBVS (2MP); 2CH AHD (1.3MP) + 2CH IPC (1MP); 12CH IP (1.3MP) / 8CH IP (2MP) Xem lại (playback) 4 kênh. Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080  Hỗ trợ 1 ổ cứng Sata 6TB Bao gồm: 4 Video In, 4 Audio In, 1 Audio Out, 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RS485, RJ-45. Bảo hành: 24 tháng

Giá: 1,850,000 VNĐ