YouTubeFacebookGoogle +Twitter
Go on Top

Đầu ghi hình IP Tisatel

Sắp xếp theo: Hiển thị:
ĐẦU GHI HÌNH IP TISATEL 08 KÊNH TS-N 132B

Mã sản phẩm: TS-N 132B

ĐẦU GHI HÌNH IP TISATEL 08 KÊNH TS-N 108B 32 kênh camera IP chuẩn HD 720P/960P.  24 kênh camera IP chuẩn HD 1080P Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080P cho hình ảnh nét tương đương đang xem truyền hình HTVC HD, VTC HD. Có màn hình hiển thị thông tin ở mặt trước. Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, … Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng. Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể. Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB. Xuất xứ: Japan / Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 13,552,000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH IP TISATEL 08 KÊNH TS-N 132A

Mã sản phẩm: TS-N 132A

ĐẦU GHI HÌNH IP TISATEL 08 KÊNH TS-N 108A 32 kênh camera IP chuẩn HD 720P/960P.  24 kênh camera IP chuẩn HD 1080P Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080P. Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, … Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng. Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể. Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB. Xuất xứ: Japan / Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 4,488,000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH IP TISATEL 16 KÊNH TS-N 116A

Mã sản phẩm: TS-N 116A

ĐẦU GHI HÌNH IP TISATEL 16 KÊNH TS-N 116A 16 kênh camera IP chuẩn HD 720P/960P hoặc 8 kênh 1080P Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080P. Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, … Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng. Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể. Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB. Xuất xứ: Japan / Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 2,376,000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH IP TISATEL 08 KÊNH TS-N 108B

Mã sản phẩm: TS-N 108B

ĐẦU GHI HÌNH IP TISATEL 08 KÊNH TS-N 108B Dùng cho 8 IPC 720P/1080P/4 AHD 720P/4 camera analog Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080P. Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, … Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng. Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể. Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB. Xuất xứ: Japan / Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 1,918,000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH IP TISATEL 08 KÊNH TS-N 108A

Mã sản phẩm: TS-N 108A

ĐẦU GHI HÌNH IP TISATEL 08 KÊNH TS-N 108A  Dùng cho 8 IPC 720P/1080P/4 AHD 720P/4 camera analog Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080P. Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, … Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng. Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể. Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB. Xuất xứ: Japan / Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 1,496,000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH IP TISATEL 04 KÊNH TS-N 104

Mã sản phẩm: TS-N 104

ĐẦU GHI HÌNH IP TISATEL 04 KÊNH TS-N 104 4 kênh dùng cho camera IP chuẩn HD 720P/960P/1080P Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080P. Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, … Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng. Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể. Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB. Xuất xứ: Japan / Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 1,490,000 VNĐ

km ĐẦU GHI HÌNH IP TISATEL 08 KÊNH TS-N 108

Mã sản phẩm: TS-N 108

ĐẦU GHI HÌNH IP TISATEL 08 KÊNH TS-N 108 8 kênh dùng cho camera IP chuẩn HD 720P/960P/1080P Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080P. Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, … Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng. Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể. Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB. Xuất xứ: Japan / Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 1,690,000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH IP TISATEL 16 KÊNH TS-N 116

Mã sản phẩm: TS-N 116

ĐẦU GHI HÌNH IP TISATEL 16 KÊNH TS-N 116 16 kênh dùng cho camera IP chuẩn HD 720P/960P/1080P Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080P. Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, … Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng. Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể. Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB. Xuất xứ: Japan / Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 2,850,000 VNĐ