YouTubeFacebookGoogle +Twitter
Go on Top

Camera HD-TVI

Sắp xếp theo: Hiển thị:
CAMERA HD-TVI THÂN HỒNG NGOẠI 3.0 MEGAPIXEL HIKVISION DS-2CE16F7T-IT3Z

Mã sản phẩm: DS-2CE16F7T-IT3Z

Camera HD-TVI Thân hồng ngoại 3.0 Megapixel Hikvision DS-2CE16F7T-IT3Z Hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.  Độ phân giải: 3.0 Megapixel Ống kính zoom quang học tự động: 2.8~12mm Tầm quan sát hồng ngoại: 80 mét. Bảo hành: 24 tháng

Giá: 4,260,000 VNĐ

CAMERA HD-TVI DOME HỒNG NGOẠI 3.0 MEGAPIXEL HIKVISION DS-2CE56F7T-IT3Z

Mã sản phẩm: DS-2CE56F7T-IT3Z

Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel Hikvision DS-2CE56F7T-IT3Z Hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.  Độ phân giải: 3.0 Megapixel Ống kính zoom quang học tự động:  2.8~12mm Tầm quan sát hồng ngoại: 80 mét. Bảo hành: 24 tháng

Giá: 4,130,000 VNĐ

CAMERA HD-TVI THÂN HỒNG NGOẠI 3.0 MEGAPIXEL HIKVISION DS-2CE16F7T-IT5

Mã sản phẩm: DS-2CE16F7T-IT5

Camera HD-TVI Thân hồng ngoại 3.0 Megapixel Hikvision DS-2CE16F7T-IT5 Hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.  Độ phân giải: 3.0 Megapixel Ống kính:  3.6mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm). Tầm quan sát hồng ngoại: 80 mét. Bảo hành: 24 tháng

Giá: 2,900,000 VNĐ

CAMERA HD-TVI THÂN HỒNG NGOẠI 3.0 MEGAPIXEL HIKVISION DS-2CE16F7T-IT3

Mã sản phẩm: DS-2CE16F7T-IT3

Camera HD-TVI Thân hồng ngoại 3.0 Megapixel Hikvision DS-2CE16F7T-IT3 Hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.  Độ phân giải: 3.0 Megapixel Ống kính:  3.6mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm). Tầm quan sát hồng ngoại: 40 mét. Bảo hành: 24 tháng

Giá: 2,710,000 VNĐ

CAMERA HD-TVI DOME HỒNG NGOẠI 3.0 MEGAPIXEL HIKVISION DS-2CE56F7T-IT3

Mã sản phẩm: DS-2CE56F7T-IT3

Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel Hikvision DS-2CE56F7T-IT3 Hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.  Độ phân giải: 3.0 Megapixel Ống kính:  3.6mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm). Tầm quan sát hồng ngoại: 40 mét. Bảo hành: 24 tháng

Giá: 2,650,000 VNĐ

CAMERA HD-TVI DOME HỒNG NGOẠI 3.0 MEGAPIXEL HIKVISION DS-2CE56F7T-ITM

Mã sản phẩm: DS-2CE56F7T-ITM

Camera HD-TVI Thân hồng ngoại 3.0 Megapixel Hikvision DS-2CE56F7T-ITM Hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.  Độ phân giải: 3.0 Megapixel Ống kính:  3.6mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm). Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét. Bảo hành: 24 tháng

Giá: 2,390,000 VNĐ

CAMERA HD-TVI THÂN HỒNG NGOẠI 3.0 MEGAPIXEL HIKVISION DS-2CE16F7T-IT

Mã sản phẩm: DS-2CE16F7T-IT

Camera HD-TVI Thân hồng ngoại 3.0 Megapixel Hikvision DS-2CE16F7T-IT Hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.  Độ phân giải: 3.0 Megapixel Ống kính:  3.6mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm). Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét. Bảo hành: 24 tháng

Giá: 2,390,000 VNĐ

CAMERA HD-TVI THÂN HỒNG NGOẠI 3.0 MEGAPIXEL HIKVISION DS-2CE16F1T-IT5

Mã sản phẩm: DS-2CE16F1T-IT5

Camera HD-TVI Thân hồng ngoại 3.0 Megapixel Hikvision DS-2CE16F1T-IT5 Hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.  Độ phân giải: 3.0 Megapixel Ống kính:  3.6mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm). Tầm quan sát hồng ngoại: 80 mét. Bảo hành: 24 tháng

Giá: 1,970,000 VNĐ

CAMERA HD-TVI THÂN HỒNG NGOẠI 3.0 MEGAPIXEL HIKVISION DS-2CE16F1T-IT3

Mã sản phẩm: DS-2CE16F1T-IT3

Camera HD-TVI Thân hồng ngoại 3.0 Megapixel Hikvision DS-2CE16F1T-IT3 Hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.  Độ phân giải: 3.0 Megapixel Ống kính:  3.6mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm). Tầm quan sát hồng ngoại: 40 mét. Bảo hành: 24 tháng

Giá: 1,780,000 VNĐ

CAMERA HD-TVI DOME HỒNG NGOẠI 3.0 MEGAPIXEL HIKVISION DS-2CE56F1T-IT3

Mã sản phẩm: DS-2CE56F1T-IT3

Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel Hikvision DS-2CE56F1T-IT3 Hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. Độ phân giải: 3.0 Megapixel Ống kính:  3.6mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm). Tầm quan sát hồng ngoại: 40 mét. Bảo hành: 24 tháng

Giá: 1,710,000 VNĐ