YouTubeFacebookGoogle +Twitter
Go on Top

Camera J-TECH

Sắp xếp theo: Hiển thị:
CAMERA ANNALOG J-TECH JT-3300

Mã sản phẩm: JT-3300

CAMERA DOME ANNALOG J-TECH JT-3300  Camera J-TECH JT-3300 ( 1000TVL ) có độ phân giải cao, cho hình ảnh đẹp. 02 đèn hồng ngọai Array Φ40mm. Xuất xứ: Japan / Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 660,000 VNĐ

CAMERA ANNALOG J-TECH JT-3310

Mã sản phẩm: JT-3310

CAMERA DOME ANNALOG J-TECH JT-3310. Camera J-TECH JT-3310 ( 1000TVL ) có độ phân giải cao, cho hình ảnh đẹp. 04 đèn hồng ngọai Array Φ20mm. Xuất xứ: Japan / Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 660,000 VNĐ

CAMERA ANNALOG J-TECH JT-5120

Mã sản phẩm: JT-5120

CAMERA DOME ANNALOG J-TECH JT-5120. Camera J-TECH JT-5120 ( 1000TVL ) có độ phân giải cao, cho hình ảnh đẹp. 48 đèn hồng ngọai loại lớn Φ5mm hổ trợ IR-Cut. Màu trắng hoặc đen . Xuất xứ: Japan / Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 790,000 VNĐ

CAMERA ANNALOG J-TECH JT-3220

Mã sản phẩm: JT-3220

CAMERA DOME ANNALOG J-TECH JT-3220. Camera J-TECH JT-3220 (1000TVL) có độ phân giải cao, cho hình ảnh đẹp. 01 đèn hồng ngọai Array Φ30mm. Xuất xứ: Japan / Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 672,000 VNĐ

CAMERA ANNALOG J-TECH JT-3200

Mã sản phẩm: JT-3200

CAMERA DOME ANNALOG J-TECH JT-3200. Camera J-TECH JT-3200 (1000TVL) có độ phân giải cao, cho hình ảnh đẹp. 36 đèn hồng ngọai loại lớn Φ5mm hổ trợ IR-Cut. Xuất xứ: Japan / Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 558,000 VNĐ

CAMERA ANNALOG J-TECH JT-D236HD

Mã sản phẩm: JT-D236HD

CAMERA DOME ANNALOG J-TECH JT-D236HD. Camera J-TECH JT-D236HD ( 1000TVL ) có độ phân giải cao, cho hình ảnh đẹp. 24 đèn hồng ngọai loại lớn Φ5mm hổ trợ IR-Cut. Xuất xứ: Japan / Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 558,000 VNĐ

 CAMERA ANNALOG J-TECH JT-922HD

Mã sản phẩm: JT-922HD

CAMERA THÂN ANNALOG J-TECH JT-922HD. Camera J-TECH JT-922HD ( 1000TVL ) có độ phân giải cao, cho hình ảnh đẹp. 36 đèn hồng ngọai loại lớn Φ10mm hổ trợ IR-Cut. Xuất xứ: Japan / Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 1,200,000 VNĐ

CAMERA ANNALOG J-TECH  JT-5630

Mã sản phẩm: JT-5630

CAMERA THÂN ANNALOG J-TECH  JT-5630. Camera J-TECH JT-5630 ( 1000TVL ) có độ phân giải cao, cho hình ảnh đẹp. 02 đèn hồng ngọai Array Φ40mm. Xuất xứ: Japan / Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 1,060,000 VNĐ

CAMERA ANNALOG J-TECH JT-5603

Mã sản phẩm: JT-5603

CAMERA THÂN ANNALOG J-TECH JT-5603.  Camera J-TECH JT-5603 ( 1000TVL ) có độ phân giải cao, cho hình ảnh đẹp.  06 đèn hồng ngọai Array Φ20mm. Xuất xứ: Japan / Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 820,000 VNĐ

CAMERA ANNALOG J-TECH JT-5602

Mã sản phẩm: JT-5602

CAMERA THÂN ANNALOG J-TECH JT-5602.  Camera J-TECH JT-5602 ( 1000TVL ) có độ phân giải cao, cho hình ảnh đẹp.  02 đèn hồng ngọai Array Φ20mm. Xuất xứ: Japan / Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 670,000 VNĐ